A.R.M. ஜிப்ரியின் ஆத்மா சாந்தியடைய தினப்புயல் ஊடக நிறுவனம் ஆழ்ந்த இரங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது. 

24

சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளரும் ஊடகவியலாளருமான அல் ஹாஜ் A.R.M. ஜிப்ரியின் ஆத்மா சாந்தியடைய தினப்புயல் ஊடக நிறுவனம் ஆழ்ந்த இரங்களை அவரது குடும்பத்தினருக்கு தெரிவித்து கொள்கிறது.

SHARE