காந்தி ‘இந்திய தேசத்தின் அடையாளம்’

56

காந்தியின் அகிம்சை வழியில் உடன்பாடு இல்லாவிட்டாலும் அவரை ‘இந்திய தேசத்தின் அடையாளம்’, ‘இந்தியாவின் தேசத் தந்தை’ என முதலில் குறிப்பிட்டவர் நேதாஜி.

SHARE