வடபகுதியில் கொரோனா தெற்று அபாயம் நீங்கவில்லை யாழ் போதனாவைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி அபாய எச்சரிக்கை

113

வடபகுதியில் கொரோனா தெற்று அபாயம் நீங்கவில்லை யாழ் போதனாவைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி அபாய எச்சரிக்கை

வடபகுதியில் கொரோனா தெற்று அபாயம் நீங்கவில்லை யாழ் போதனாவைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி அபாய எச்சரிக்கை

Posted by Thinappuyalnews Thinappuyal Thinappuyal on Sabtu, 28 Mac 2020

 

SHARE