இலங்கை செய்திகள்

மாவட்டத்திற்கான முழுமையான முடிவுகள் 

கொழும்பு மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வெற்றி பெற்றுள்ளது. கொழும்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்குகள் மற்றும் ஆசன விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 674,603 வாக்குகள் - 12...

ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் பாராளுமன்ற ஆசனம் கேள்விக்குறி!

முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் பாராளுமன்ற ஆசனத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ள இயலாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அவரது 42 வருட அரசியல் வாழ்க்கையில் பாராளுமன்றத்திலிருந்து வெளியேறும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிய முடிகிறது. இம்முறை பாராளுமன்றத் தேர்தலில் ஐக்கிய...

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2020: மாவட்ட ரீதியான விருப்பு வாக்குகளின் விபரம்

  காலி மாவட்டத்திற்கான விருப்பு வாக்கு விபரங்கள்  ஸ்ரீ லங்கா பொது ஜன பெரமுன ரமேஷ் பத்திரண - 250,118 சம்பத் அத்துகோரள - 128,332 மொஹான் பீ டீ சில்வா - 111,626 சந்திம வீரக்கொடி -  84,984 இசுரு தொடங்கொட - 71,266 ஷான்...

 வன்னி மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

வன்னி மாவட்டத்தில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. வன்னி மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்குகள் மற்றும் ஆசன விபரங்கள் பின்வருமாறு, இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 69,916 வாக்குகள் -...

வவுனியா தொகுதியின் தேர்தல் முடிவு

பொது தேர்தலின் வன்னி மாவட்டம் வவுனியா தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 22849 ஶ்ரீலங்கா...

மாத்தறை மாவட்டத்தின் இறுதி முடிவு 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் மாத்தறை மாவட்டத்திற்கான முழுமையான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன...

 காலி மாவட்டத்தின் இறுதி முடிவு 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் காலி மாவட்டத்திற்கான முழுமையான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன...

பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2020 – தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

காலி - தபால் மூல முடிவு ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 27,682 ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 5,144 தேசிய மக்கள்...

சேருவில தொகுசேருவில தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுதியின் தேர்தல் முடிவு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் திருகோணதலை மாவட்டம் சேருவில தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன...

முல்லைத்தீவு தேர்தல் தொகுதி

இலங்கை தமிழரசு கட்சி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 22,492 ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 8,307 ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 6,087 ஈழ...