ஈழப்போரின் இறுதிகட்டத்தில் தேனிசை செல்லப்பாவை தலைவர் பிரபாகரன் இசையமைத்து பாடச்சொண்ன பாடல் ஒரு நூராண்டா அழூது புலம்பியும் ஒருவரும் பார்க்கலையே;;;;;;;;;;;;;;

412

ஈழப்போரின் இறுதிகட்டத்தில் தேனிசை செல்லப்பாவை தலைவர் பிரபாகரன்
இசையமைத்து பாடச்சொண்ன பாடல் ஒரு நூராண்டா அழூது புலம்பியும்
ஒருவரும் பார்க்கலையே;;;;;;;;;;;;;;

sellappa-prabakaran-3 418324_211062639022711_1956192710_n

 

selappaajiyaaaa

TPN NEWS

SHARE