e-paper

இந்த வார (2022.09.11 e-paper) தினப்புயல் பத்திரிகை

இந்த வார (2022.09.11 e-paper) தினப்புயல் பத்திரிகை பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (Link) கிளிக் செய்யவும். thinappuyalnews-11.09.2022-Thinappuyal Newspaper

இந்த வார (2022.09.04 e-paper) தினப்புயல் பத்திரிகை

பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (Link) கிளிக் செய்யவும். e-paper 2022.09.04

இந்த வார (2022.08.28 e-paper) தினப்புயல் பத்திரிகை

பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (Link) கிளிக் செய்யவும். thinappuyalnews-2022.08.28

இந்த வார (2022.08.14 e-paper) தினப்புயல் பத்திரிகை

கீழே உள்ள Linkஐ கிளிக் செய்யவும் thinappuyalnews-14.08.2022

ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள கோரிக்கை… இன்றைய (12.08.2022) தினப்புயல் பத்திரிகை

பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (PDF Link) கிளிக் (Click) செய்யவும். thinappuyalnews-12.08.2022

முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு தாய்லாந்தில் தங்க அனுமதி… இன்றைய (11.08.2022) தினப்புயல் பத்திரிகை

பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (PDF Link) கிளிக் (Click) செய்யவும். thinappuyalnews-11.08.2022

மாவட்டங்களின் அடிப்படையில் எரிவாயுவின் புதிய விலை… இன்றைய (10.08.2022) தினப்புயல் பத்திரிகை

பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (PDF Link) கிளிக் (Click) செய்யவும். thinappuyalnews.com-10.08.2022

மீண்டும் கொழும்பில் பதற்றம்…வெளியானது ஐ.நா அறிக்கை…இன்றைய (09.08.2022) தினப்புயல் பத்திரிகை

பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (PDF Link) கிளிக் (Click) செய்யவும். thinappuyalnews.com-09.08.2022

இலங்கையிலும் குரங்கம்மை பரிசோதனை…இன்றைய (08.08.2022) தினப்புயல் பத்திரிகை

பத்திரிகையைப் பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை (PDF Link) கிளிக் (Click) செய்யவும். thinappuyalnews-08.08.2022