ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பிரதித் தலைவராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சஜித் பிரேமதாச நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

469

 

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பிரதித் தலைவராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சஜித் பிரேமதாச நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கட்சியின் தலைமையகமான சிறிகொத்தவில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற செயற்குழுக் கூட்டத்தில் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கட்சியின் உதவித் தலைவராக கொழும்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவி கருணாநாயக்கவும் கட்சியின் இளைஞர் முன்னணியின் தலைவராக ஹரின்பெர்னாண்டோவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். பொருளாளராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எரான் விக்ரமரட்ணவும் கட்சியின் சிரேஷ்ட உப தவிசாளராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சித் மத்துமபண்டாரவும் கட்சியின் பிரதிப் பொதுச் செயலாளராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அகில விராஜ் காரியவசமும் கட்சியின் தேர்தல் செயலாளராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தலதா அத்துகோரலவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

SHARE