சாரதி அனுமதி பத்திரம் செல்லுபடியாகும் காலம் நீடிப்பு..!

17

 

சாரதி அனுமதி பத்திரம் செல்லுபடியாகும் கால இல்லையை தற்காலிகமாக நீடிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழான கட்டளைகளுக்கு அமைவாக, போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் ஆலோசனைக் குழு இதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதன்படி, இந்தக் கட்டளைகள் எதிர்காலத்தில் நாடாளுமன்ற அனுமதிக்கு முன்வைக்கப்படவுள்ளன.

மேலும், இந்தக் குழுவில் உள்நாட்டு கார் உற்பத்தியை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆராயுமாறும் அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.

SHARE