சில்க் சிமிதாவின் இடுப்பை தொட்டு ஆடும் மகிந்த ராஜபக்ஷ-இந்தியாவின் கேலிக்கூத்து

421

 

மகிந்தவை அவமதிக்கும் அசத்தலான நடன இசை நிகழ்வு இந்தியாவால் அரங்கேற்றம்
இதற்கு எந்த வித நடவடிக்கைகளும் இல்லை பாவம் மகிந்த
சில்க் சிமிதாவின் இடுப்பை தொட்டு ஆடும் மகிந்த ராஜபக்ஷ

1407084173mahinda_silk_001

 

TPN NEWS

 

SHARE