பெண்களின் மார்புகளை வெட்டி கதற கதற கொலை-இன அழிப்பு முள்ளிவாய்க்கால்

1893

 

சிங்கள இராணுவம் பெண்களின் மார்புகளை வெட்டி கதற கதற கொலை-இன அழிப்பு முள்ளிவாய்க்கால்
சம்பவங்களை படத்தில் காணலாம் மேலும் பல்வேறு சித்திரவதை கொலைகள்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The rape and sex abuse victims…

 

 

TPN NEWS

SHARE