ரணில் ஒரு நரி அதை விட மகிந்த பரவாயில்லை-விடுதலைப்புலிகளின் அன்டன் பாலசிங்கம்

598

download (1)

ரணில் ஒரு நரி அதை விட மகிந்த பரவாயில்லை-விடுதலைப்புலிகளின் அன்டன் பாலசிங்கம்
போர் நிறுத்தம் பேச்சுவார்த்தை சமாதானம் ழூண்றையும் அரசாங்கம் சரிவர கடைப்பிடிக்க மாட்டாது
தலைவர் கூறியதும் அதுதான் கூட்டமைப்பு நினைக்குமா போல் சமஸ்டி ஆட்சியும் எமக்கு தரமாட்டார்கள்.

jpnmeet2 ltte_leader_commanders images images (1) Geneva9 ee4a15d05d297c19580f6a7067008bdd-676x450 Dr-anton-balasingam download (1) ABReturn2 060222geneva 1

 

TPN NEWS

 

 

SHARE