விடுதலைப் போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாட்களில் இருந்து புலிகளின் தலைவர்.

689

 

புலிகளின் தலைவர் போராட்டம் தொடர்பில் அரிய வகைப் புகைப்படங்கள்

Ltte_Ledr211 போராட்டம் தொடர்பில் முன்னெடத்த நடவடிக்கை தொடர்பில் கிடைக்கப் பெற்ற அரிய வகைப் புகைப்படங்கள் குறிப்பாக இதில் இந்திய இராணுவ அதிகாரிகள் புலிகளின் தலைவருக்கு அதி உச்ச இராணுவ மரியாதை செலுத்துவது பலரதும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது Ltte_Ledr01 Ltte_Ledr02 Ltte_Ledr03 Ltte_Ledr04 Ltte_Ledr05 Ltte_Ledr06 Ltte_Ledr07 Ltte_Ledr08 Ltte_Ledr09 Ltte_Ledr10 Ltte_Ledr11 Ltte_Ledr12 Ltte_Ledr13 Ltte_Ledr14 Ltte_Ledr15 Ltte_Ledr16 Ltte_Ledr17 Ltte_Ledr18 Ltte_Ledr19 Ltte_Ledr20 Ltte_Ledr21 Ltte_Ledr22 Ltte_Ledr23 Ltte_Ledr24

– See more at: http://www.asrilanka.com/

SHARE