40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக வெடித்த ஹவாயின் மௌனா லோவா

35

உலகின் மிகப்பெரிய செயலில் உள்ள எரிமலையான ஹவாயின் மௌனா லோவா, கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக வெடித்தது.

ஆனால், குடியிருப்பாளர்கள் எச்சரிக்கையாக வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் சாம்பல் விழும் அபாயம் குறித்து முன்னரே எச்சரிக்கப்பட்டனர்.

இந்தநிலையில், எரிமலையின் எச்சரிக்கை நிலை ‘ஆலோசனை’ என்பதிலிருந்து ‘எச்சரிக்கை’ ஆக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மிக உயர்ந்த வகைப்பாடு ஆகும். அமெரிக்க புவியியல் சேவை, நிலைமை விரைவாக மாறக்கூடும் என்று கூறியுள்ளது.

வெளியேற்ற உத்தரவு எதுவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை மற்றும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் இந்த கட்டத்தில் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்று அவசர அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

ஹவாய் எரிமலைகள் தேசிய பூங்காவிற்குள் அமைந்துள்ள மௌனா லோவா, அமெரிக்க மாநிலத்தின் பெரிய தீவின் பாதியை உள்ளடக்கியது. எரிமலை கடல் மட்டத்திலிருந்து 13,679 அடி (4,169 மீ) உயரத்தில் உள்ளது மற்றும் 2,000 சதுர மைல்கள் (5,179 சதுர கிமீ) பரப்பளவில் பரவியுள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிவான ஒரு டசனுக்கும் அதிகமான நிலநடுக்கங்கள் உட்பட, பிராந்தியத்தில் சமீபத்திய நிலநடுக்கங்களுக்குப் பிறகு ஒரு வெடிப்பு சாத்தியம் என்று தொடர்ச்சியான எச்சரிக்கைகளைத் தொடர்ந்து இது வந்தது.

இது ஞாயிற்றுக்கிழமை (09:30 ஜி.எம்.டி. திங்கள்கிழமை) உள்ளூர் நேரப்படி 23:30 மணிக்கு எரிமலையின் உச்சநிலை கால்டெராவான மொகு’ஆவியோவில் வெடித்தது.

SHARE