அரசியல் லாபம் தேடும் கனிக்கு அனந்தி கொடுத்த பதிலடி!!! மனச்சாட்சி இருந்தால் கனிமொழி இப்படிக் கூறியிருக்க மாட்டார்.

432

 

ananthy-300x205 copy

SHARE