இராவணனை வைத்து அரசியல் பிழைப்பு செய்யக்கூடாது, காவியத்தின் படி அவன் ஒரு காமுகன் – கம்பவாரிதி ஜெயராஜ்

344

 

இராவணனை வைத்து அரசியல் பிழைப்பு செய்யக்கூடாது, காவியத்தின் படி அவன் ஒரு காமுகன் – கம்பவாரிதி ஜெயராஜ்

சிங்களவர்களுக்கோ தமிழர்களுக்கோ இராவணன் உரித்தானவனும் கிடையாது

 

SHARE