இறுதி யுத்தத்தில் நடந்தது என்ன?

393

 

இறுதி யுத்தத்தில் நடந்தது என்ன?

Sri Lanka Civil War

Prabhakaran_is_live_photo_by_nakeeran_thumb[4]

Prabhakaran_and_balasingham_thumb[3]

SHARE