ஈஸ்டர் குண்டுதாக்குதலின் சூத்திரதாரி பிள்ளையான் – சரத் பொன்சேகா எனக்குஆயுதம் வழங்கினார்

232

 

ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலின் சூத்திரதாரி பிள்ளையான் – சரத் பொன்சேகா எனக்கு ஆயுதம் வழங்கினார்.  

விடுதலைப்புலிகள் தான் மறைந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யோசப் பரராஜசிங்கத்தை சுட்டுக்கொன்றனர்.

ISIS தீவிரவாதம் மட்டக்களப்பு காத்தான் குடியில் இருக்கிறார்கள் -பிள்ளையான் ஆவேசம்

 

SHARE