கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளின் இறுதி முடிவுகள் தேசியத்தலைவர் பிரபாகரனால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ்தேசியகூட்டமைப்பு வட|கிழக்கில் 16 ஆசனம்

155

 

 

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளின் இறுதி முடிவுகள்- தேசியத்தலைவர் பிரபாகரனால் உருவாக்கப்பட்ட
தமிழ்தேசியகூட்டமைப்பு வட|கிழக்கில் 16ஆசனம்

bala_tna_meeting_05 sampanthanprabha01 tna (1) tna tna3 tna-ltte-links

UNP 45.66%

Seats : 93

UPFA 42.38%

Seats : 83

ITAK 4.62%

Seats : 14

JVP 4.87%

Seats : 4

மாவட்ட ரீதியான முடிவுகள்

மாவட்டம் மொத்த வாக்குகள் நிலுவை பதிவு நிராகரித்தவை வாக்களித்தவை
கண்டி Final 793100 14 / 14 1095840 37065 830165
கம்பஹா Final 1224401 14 / 14 1678383 56246 1280647
குருநாகல் Final 962423 15 / 15 1332768 46036 1008459
அநுராதபுரம் Final 475383 8 / 8 679983 28462 503845
பதுளை Final 472682 10 / 10 651406 24167 496849
மட்டக்களப்பு Final 238846 4 / 4 374711 13551 252397
கொழும்பு Final 1208899 16 / 16 1612984 43372 1252271
திகாமடுல்ல Final 326195 5 / 5 485762 18423 344618
காலி Final 624211 11 / 11 852336 15107 639318
அம்பாந்தோட்டை Final 365829 5 / 5 378385 8143 301084
யாழ்ப்பாணம் Final 300309 12 / 12 544709 25496 325805
களுத்துறை Final 697635 9 / 9 925328 21339 718974
கேகாலை Final 499694 10 / 10 680283 18980 518674
மாத்தளை Final 277380 5 / 5 398098 21537 298917
மாத்தறை Final 477717 8 / 8 648201 12692 490409
மொனராகல Final 262988 4 / 4 357353 9291 272279
நுவரெலியா Final 387946 5 / 5 549517 32788 420734
பொலநறுவை Final 236462 4 / 4 322285 8654 245116
புத்தளம் Final 357508 6 / 6 562836 23124 380632
இரத்தினபுரி Final 632212 9 / 9 833465 23010 655222
திருகோணமலை Final 180396 4 / 4 267677 10542 190938
வன்னி Final 165106 2 / 2 267057 17155 181930
ஆசனங்கள்
கட்சி மொத்த வாக்குகள் சதவீதம் % நிலுவையில் மாவட்டம் தேசிய மொத்தம்
 UNP 5098927 45.66% 22 / 22 93 13 106
 UPFA 4732669 42.38% 22 / 22 83 12 95
 ITAK 515963 4.62% 5 / 5 14 2 16
 JVP 543944 4.87% 22 / 22 4 2 6
 SLMC 44193 0.4% 2 / 2 1 1 2
 EPDP 33244 0.3% 4 / 4 1 1
 OTHERS 74497 0.67% 22 / 22 0 0
 ACMC 33102 0.3% 1 / 1 0 0
 DP 28587 0.26% 19 / 19 0 0
 BJP 20377 0.18% 16 / 16 0 0
 AITC 18644 0.17% 5 / 5 0 0
 CWC 17107 0.15% 3 / 3 0 0
 TULF 4173 0.04% 5 / 5 0 0
 USP 1895 0.02% 5 / 5 0 0
15499367Registered Electors
11609283Total Polled
515180Rejected Votes
11094103Valid Votes
வேட்பாளர்கள் (7) கட்சி மாவட்டம் வாக்குகள் முடிவுகள்
Sivagnanam Sreetharan ITAK யாழ்ப்பாணம் 72158
 வெற்றி
Mawai Somasuntharam Senathirasa ITAK யாழ்ப்பாணம் 58782
 வெற்றி
Abraham Sumanthiran Mathiyaparanan ITAK யாழ்ப்பாணம் 58043
 வெற்றி
Tharumalingam Siththarththan ITAK யாழ்ப்பாணம் 53743
 வெற்றி
Easvarapatham Saravanapavan ITAK யாழ்ப்பாணம் 43719
 வெற்றி
Douglas Thevaanantha EPDP யாழ்ப்பாணம் 16399
 வெற்றி
Maheswaran Vijayakala UNP யாழ்ப்பாணம் 13071
 வெற்றி

 

SHARE