சவுதியரேபியாவில் தப்பிச் செல்ல முற்பட்ட வீட்டுப் பணிப் பெண்ணுக்கு நடக்கும் கொடூர சித்தவதைகள் (வீடியோ)

228

 

வயதான இந்த யுவதி பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவள். பணிப் பெண்ணாகா சவுதியில் வீடோன்றில் பணி புரிந்தவந்த போது வீட்டு எசமானின் கொடூர பாலியல்சித்திரவதைகள் காரணமாக வீட்டை விட்டு தப்பி செல்ல முயன்ற போது பிடிபட்டு கொடுக்கப்படும் தண்டனை.

SHARE