சிறிலங்காவின் கொழும்பு சட்டபீடத் தலைவர் திரு தமிழ்மாறன் என்பவர் தமிழரசுக் கட்சி உறுப்பினரும் இல்லை, அவர் தமிழரசுக்கட்சி சார்பில் யாழ்ப்பணத்தில் தேர்தலில் போட்டியிடவும் இல்லை. என திரு மாவை சேனாதிராசா

349

சிறிலங்காவின் கொழும்பு சட்டபீடத் தலைவர் திரு தமிழ்மாறன் என்பவர் தமிழரசுக் கட்சி உறுப்பினரும் இல்லை, அவர் தமிழரசுக்கட்சி சார்பில் யாழ்ப்பணத்தில் தேர்தலில் போட்டியிடவும் இல்லை. என திரு மாவை சேனாதிராசா தெரிவுத்துல்லார்

download

 

SHARE