தபால் மூல வாக்களிப்பு உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்: கண்டி

147

 

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 15,678

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்தரக் கூட்டமைப்பு – 5,324

மக்கள் விடுதலை முன்னணி- 2,141

SHARE