தழிழ் இனம் மீண்டும் ஒர் அழிவில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட தழிழ்தேசியகூட்டமைப்பிற்கு மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்-இரா. சம்பந்தன் வவுனியாவில் ஆவேச உரை

219

IMG_20150810_175057

தழிழ் இனம் மீண்டும் ஒர் அழிவில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட தழிழ்தேசியகூட்டமைப்பிற்கு
மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்-இரா. சம்பந்தன் வவுனியாவில் நடைபெற்ற பாராளுமன்ற
தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஆவேச உரை

IMG_20150810_174904

IMG_20150810_171154 IMG_20150810_171205 IMG_20150810_172312 IMG_20150810_172349 IMG_20150810_173233 IMG_20150810_173329 IMG_20150810_173408 IMG_20150810_173417 IMG_20150810_173449

SHARE