திருகோணமலை மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்

127

கட்சிகள்                                                                                பெற்ற வாக்குகள்                                            வீதம்

 

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி                                                            5215                                                                    48.79%

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு                        2894                                                                     27.08%

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி                                              2099                                                                     19.64%

மக்கள் விடுதலை முன்னணி                                            301                                                                            2.82%

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி                                            32                                                                             0.3%

அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்                               30                                                                           0.28%

ஜனநாயகக் கட்சி                                                                       23                                                                         0.22%

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி                                              20                                                                            0.19%

முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி                                        13                                                                              0.12%

அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை                                 8                                                                                0.07%

SHARE