திருகோணமலை மாவட்டம் திருகோணமலை தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

149

 இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி – 27612 வாக்குகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 17674 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  8211  வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 599   வாக்குகள்

SHARE