பிஞ்சுப் பாலகியின் உயிரைக் காவுகொண்ட ட்ரக்…. பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக அவதானிக்கவும்!…

451

பின்னோக்கி நகர்ந்து வந்த ட்ரக் வண்டியானது வீதியோரம் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியின் மீது ஏறியுள்ளது. ட்ரக் வருவரை குறித்த சிறுமியும் அவதானிக்காமையினால் ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில் சிறுமி உயிரிழந்துள்ளார்.

 

SHARE