புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச வைத்தியசாலை கட்டிடத் திறந்து வைப்பு!

342

puthukudiyruppu_hospital_04

2015-03-05 ம் திகதி (இன்று ) நடைபெற்ற புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச வைத்தியசாலை கட்டிட திறப்பு விழா நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட நிழற்படங்கள் சில. தமிழர் பாரம்பரிய பண்பாட்டு மரபியல் வழியில் இன்னிய இசைக்கருவிகளுடன் வரவேற்கப்படும் விருந்தினர்…SHARE