பெண் பொலிசாரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்வதற்கு அழைத்த பொலிஸ் உயர் அதிகாரி

436

 

பெண் பொலிசாரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்வதற்கு அழைத்த பொலிஸ் உயர் அதிகாரி மீது சரமாரியாகதாக்கும் துணிச்சல் மிக்க உத்தியோகஸ்தர் ஒரு நாள் படுக்க 1000 ருபா தருகிறேன்
கேவலம் இந்திய பொலிஸ்

SHARE