போராடியேனும் எமது மனித உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சர்வதேச மனிதஉரிமைகள் தினத்தில் தினப்புயல் பத்திரிகைக்கு அளித்த விசேட செவ்வி -மாவைசேனாதிராசா

528

 

சர்வதேச மனிதஉரிமைகள் தினம் தொடர்பாக தழிழ் அரசுகட்சியின் தலைவரும் தழிழ் தேசியகூட்டமைப்பின்
பாராளுமன்ற உறுப்பினறும் மாகிய மாவை சேனாதிராசா தினப்புயல் பத்திரிகைக்கு
அளித்த விசேட செவ்வி போராடியேனும் எமது மனித உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ள
வேண்டும்

7519_newsthumb_Untitled-1

SHARE