மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும், பாராளுமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளருமான அனுர குமார திசாநாயக வாக்களிப்பு நிலையம் வந்தபோது.

156

 

மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும், பாராளுமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளருமான அனுர குமார திசாநாயக வாக்களிப்பு நிலையம் வந்தபோது.

 Jvp Jvp-02

 

 

SHARE