மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்குகள்

149

கட்சிகள்                                                                                பெற்ற வாக்குகள்

 

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி                                                           1101

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு                      708

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி                                              6056

முஸ்லிம் காங்கிரஸ்                                                           1190

SHARE