மஸ்கெலியாத் தோட்டத்தில் 05.06.2015 அன்று இடம்பெற்ற மக்களுக்கான மருத்துவமுகாமின்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்…

296

unnamed (3)  unnamed (5)

unnamed (6)  unnamed (7)

unnamed (4)

 

தகவலும் படங்களும்:- செ.பெருமாள், மஸ்கெலியா.

SHARE