மஸ்கெலிய ஹட்டன் கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட லக்கம் தமிழ் மகாவித்தியாலயத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப ஆய்வு கூட திறப்புவிழாவில் இ.தொ.கா மத்திய மாகாண அமைச்சர் ராமசாமியின் செயற்பாட்டால் குழப்ப நிலை ஏற்பட்டது.

327

 

மஸ்கெலிய ஹட்டன் கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட லக்கம் தமிழ் மகாவித்தியாலயத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள

தொழில்நுட்ப ஆய்வு கூட திறப்புவிழாவில் இ.தொ.கா மத்திய மாகாண அமைச்சர் ராமசாமியின்

செயற்பாட்டால் குழப்ப நிலை ஏற்பட்டது.

இது தொடர்பாக தெரியவருவதாவது

நேற்று (07.06.2015) திங்கட்கிழமை லக்கம் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள

unnamed (26) unnamed (27) unnamed (28)

 

 

SHARE