யாழ்பாணத்தில் தெரிவாகி உள்ளவர்களின் விபரங்கள்

135

 

த.தே.கூ 5ஆசனங்கள்

1)மாவைசேனாதிராஐா

2)சிறீதரன்

3)சித்தார்தன்

4)சுமந்திரன்

5) E.சரவணபவான்

ஈ.பி.டீ.பி – டக்லஸ் தேவானந்த

ஐ.தே.க     –   விஜயகாலா மகேஸ்வரன்

விஐயகலா மகேஸ்வரன் ஆறு வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வென்றதால் கூட்டமைப்பின் வேன்டுகோழுக்கினங்க மீள மீழாய்வு செய்வதால்  வெளிவிடுவது தாமதமாகின்றது

SHARE