வடக்கு மாகாண சுகாதார, சுதேச மருத்துவ , சமூகசேவைகள் , புனர்வாழ்வு ,நன்னடத்தை , சிறுவர்பராமரிப்பு சேவைகள் மற்றும் மகளிர் விவகார அமைச்சினால் வவுனியாவிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த 2015ம் ஆண்டிற்கான மகளிர் தின நிகழ்வுகள்

330

 

வடக்கு மாகாண சுகாதார, சுதேச மருத்துவ , சமூகசேவைகள் , புனர்வாழ்வு ,நன்னடத்தை , சிறுவர்பராமரிப்பு சேவைகள் மற்றும் மகளிர் விவகார அமைச்சினால் வவுனியாவிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த 2015ம் ஆண்டிற்கான மகளிர் தின நிகழ்வுகள்

10422343_869134643147955_8716518786671753632_n 10997483_869133556481397_4074303199638932208_n 11025210_869134806481272_6631074275235872825_n 11026127_869134906481262_4142987458513914417_n 11038782_869133503148069_3197953368344637177_n 11042991_869133793148040_8770885177294670871_n 11066064_869135006481252_2508364715590383312_n

SHARE