11 ஆவது உலகக்கிண்ண கிரிக்கட் போட்டிகள்

458

 

தலைபோட்டி ப்பு செய்திகள்


 

அட

RANK TEAMS RATING
1 South Africa 124
2 Australia 118
3 England 104
4 Pakistan 103
5 New Zealand 99
View All
Last updated on: 12 February 2015, 3:11 AM
 • புள்ளி அட்டவணை 2015 »

  அணி போட்டிகள் புள்ளிகள்
  • NZ
  2 4
  • BAN
  1 2
  • AUS
  1 2
  • SCO
  1 0
  • ENG
  1 0
  • SL
  1 0
  • AFG
  1 0
 • Ad
 • Ad
 • AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd
 • Ad
 • Ad
 • Ad
SHARE