புங்குடுதீவு மாணவி கொலையில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியை 40 லட்சம் பெற்றுக்கொண்டு தப்பிச்செல்ல உதவிய சட்டத்தரணி புங்குடுதீவு மக்களால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு பொலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது. அவரை காப்பாற்ற முப்படையும் புங்குடுதீவில் குவிக்கப்படுகின்றது.

329

 

புங்குடுதீவு மாணவி கொலையில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியை 40 லட்சம் பெற்றுக்கொண்டு தப்பிச்செல்ல உதவிய சட்டத்தரணி புங்குடுதீவு மக்களால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு பொலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது. அவரை காப்பாற்ற முப்படையும் புங்குடுதீவில் குவிக்கப்படுகின்றது.

SHARE