145

 

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு –  33819 வாக்குகள்

ஐக்கிய தேசிய கட்சி –  28902  வாக்குகள்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி – 5330  வாக்குகள்

 

SHARE