செய்திமசாலா

அமெரிக்காவில் நிர்வாண யோகா வகுப்புகள்

அமெரிக்காவின் நியூயோர்க் நகரிலுள்ள நிறுவனமொன்று நிர்வாண யோகா வகுப்புகளை நடத்துகிறது. அந்நிலையத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் நிர்வாண நிலையில் யோகாசனத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.   இது பாலியல் உணர்வுகளைத் தூண்டுவதற்கான வகுப்புகள் அல்ல என இந்நிறுவனம் கூறுகிறது. 'இந்த நிர்வாண யோகா...

இது தாங்க தாய் பாசம்

இது தாங்க தாய் பாசம்-பிள்ளைக்கு பால் கொடுத்தா அழகு கெட்டு விடும் என்று புட்டி பல பருக்கும் பெண்கள் உள்ள காலத்தில இப்படியும் உயிரினங்கள் மீது பாசம் காட்டு இவள் தெய்வம் தான் . தாய்...